BIP
AKTUALNOŚCI
JUBILEUSZ CICHOCIEMNEGO
09.01.2017
96 urodziny spadochroniarza Armii Krajowej

9 stycznia 2017 r. w Jednostce Wojskowej AGAT odbyła się uroczysta zbiórka z okazji  96. urodzin ostatniego z żyjących Cichociemnych kpt. Aleksandra Tarnawskiego. Podczas spotkania, p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował  jubilata Medalem „Pro Patria”. Dokonał także wpisu do księgi pamiątkowej Jednostki.  W urodzinowym spotkaniu uczestniczył również Poseł na Sejm RP Piotr PYZIK, Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych wz. płk Ryszard PIETRAS, Sekretarz Miasta Gliwice Andrzej KARASIŃSKI, żołnierze i Dowódca Jednostki Wojskowej GROM płk Robert KOPACKI, członkowie Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, Dowódca Jednostki Wojskowej AGAT, wz. ppłk Zbigniew CEREKWICKI a także Komendant 4 WOG ppłk Maksymilian KAJDAN oraz Komendant WKU w Gliwicach ppłk Roman NOWOGRODZKI.
Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 września 2011 roku. Nadawany jest przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanych wniosków naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych.

 

             


https://katowice.tvp.pl/28542452/96-urodziny-kapitana-tarnawskiego
https://panorama.tvp.pl/28543833/wyjatkowy-jubileusz
http://www.radio.katowice.pl/zobacz,26026,Odznaczenie-dla-Cichociemnego-Pro-Patria-wreczona-audio-.html#.WHSEybmV670
http://gliwice.gosc.pl/doc/3644414.Ostatni-Cichociemny-odznaczony

 
 


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych