BIP
AKTUALNOŚCI
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
03.05.2017
Uroczyste obchody w Garnizonie Gliwice

03 maja 2017 r. na Palcu Krakowskim w Gliwicach odbył się uroczysty apel z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystym apelu uczestniczył poseł na Sejm RP Piotr PYZIK, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Adam NEUMANN, Dowódca Jednostki Wojskowej AGAT płk dypl. Sławomir DRUMOWICZ, Dowódca Garnizonu Gliwice płk Maksymilian KAJDAN, Komendanci Policji, Straży Miejskiej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, kombatanci, weterani, żołnierze, pracownicy wojska Garnizonu Gliwice oraz zaproszeni goście.
226 lat temu, Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów przyjął Ustawę Rządową, która weszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 Maja. W tragicznych latach klęski i upadku Polski, ten nowatorski, jak na owe czasy akt prawny, miał ogromne polityczne i moralne znaczenie. Był on wiadomym świadectwem tego, że światłe warstwy narodu polskiego potrafiły się zdobyć na podjęcie szeroko zakrojonych reform ustroju państwa i jego Sił Zbrojnych. Uchwalenie Konstytucji przez Sejm Czteroletni, wprowadziło Polskę do grona państw reprezentujących postępową myśl polityczną epoki Oświecenia. Był to bowiem drugi na świecie akt prawny tego rodzaju, po Ustawie Konstytucyjnej Stanów Zjednoczonych Ameryki, którym Polska wyprzedziła wszystkie państwa Europy, w tym rewolucyjną Francję. Dla nas żołnierzy, istotnym jest, że w Konstytucji 3 Maja, ważne miejsce zajęły sprawy utworzenia silnego, narodowego Wojska, a także wprowadzenie zasady odpowiedzialności wszystkich obywateli za niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej.

 

       

 
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych