BIP
AKTUALNOŚCI
ŚWIĘTO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ AGAT
30.06.2017
Uroczyste obchody święta Jednostki

30 czerwca 2017r. odbył się uroczysty apel z okazji Święta Jednostka Wojskowa AGAT w Gliwicach. Poprzedzony został mszą świętą w kościele garnizonowym w intencji żołnierzy i pracowników wojska Jednostki. W uroczystym apelu uczestniczył Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg Wojciech MARCHWICA oraz Posłowie na Sejm RP , Dowódcy Jednostek Wojskowych Grom, Formozy, Komandosów oraz Nil, Duchowieństwo, Przedstawiciele Fundacji oraz Stowarzyszeń ,,COMMANDO’’, ,,SZTUMAN’’, ,,META’’, Dowódcy Jednostek Garnizonu Gliwice, Przedstawiciele władz Województwa Śląskiego i Miasta Gliwice, Komendanci Policji, Straży Miejskiej kombatanci, weterani oraz zaproszeni goście w tym także zaproszeni byli żołnierze AGAT-u a także rodziny obecnie służących żołnierzy. W trakcie uroczystości Dowódca JW AGAT w asyście Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych wręczył wyróżnienia żołnierzom i pracownikom wojska Jednostki tj.: ,,Zasłużony Żołnierz RP’’, odznaki pamiątkowe, ryngrafy pamiątkowe oraz listy gratulacyjne oraz medale resortowe. Zaproszonym gościom zaprezentowano także pokaz statyczny sprzętu i wyposażenia. Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów oraz wspólne zdjęcie pamiątkowe. Podczas uroczystości Pani Grażyna RUDOMINO-ISSAJEWICZ synowa mjr Michała ISSAJEWICZA przekazała Jednostce Wojskowej AGAT Srebrny Order Virtuti Militarii oraz Krzyż Armii Krajowej z legitymacją Pana mjr Michała ISSAJEWICZA” MiŚ”. Mjr Michał Issajewicz ps. Miś . W 1940 r. zaprzysiężony jako żołnierz Związku Walki Zbrojnej, następnie w czerwcu 1940r. zostaje aresztowany i przez rok więziony w Baranowiczach. Uwolniony w końcu czerwca 1941 r., po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. W 1943 r. znalazł się w Warszawie, gdzie nawiązał kontakty z podziemiem. W styczniu 1944 został członkiem zgrupowania „Agat”, który następnie zmienił nazwę na „Pegaz”, a następnie batalionu „Parasol”. Uczestniczył min. w udanym zamachu na Franza Kutscherę – dowódcę SS i policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa, dokonanym 1 lutego 1944 w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. W czasie akcji mjr Issajewicz był kierowcą samochodu i trzecim wykonawcą wyroku. Zajechał drogę samochodowi z Kutscherą, zmuszając go do zatrzymania i umożliwiając ostrzelanie go przez kolegów – Bronisława Pietraszewicza „Lota” i Zdzisława Poradzkiego „Kruszynkę”. Sam oddał także strzał w kierunku dowódcy SS, doznając jednocześnie niegroźnego postrzału w głowę. Za udział w akcji rozkazem nr 267/BP Komendanta Głównego Armii Krajowej z dnia 25 marca 1944 został odznaczony Krzyżem Walecznych. Później otrzymał także Order Virtuti Militari.

 Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych