BIP
AKTUALNOŚCI
ORZEŁ AGAT-U.
04.07.2017
Wręczenie najwyższego wyróżnienia JWA.

Podczas ceremonii otwarcia Pracowni Symulacji Medycznej w Warszawie Dowódca JW AGAT płk dypl. Sławomir DURMOWICZ przekazał gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. Grzegorzowi GIELERAKOWI Odznakę Pamiątkową JW AGAT oraz statuetkę Orzeł AGATU - w uznaniu za pomoc medyczną, którą WIM zapewnia żołnierzom jednostki. Statuetka jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym przez kapitułę złożoną z przedstawicieli jednostki.
Otwarcie Pracowni Symulacji Medycznej - ośrodka, który zmieni jakość szkolenia ratowników medycznych pola walk – odbyło się 4 lipca 2017 roku w Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie .
 

 

 

 

 

 

 

 


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych