BIP
ZADANIA

 

Zadania i przeznaczenie Jednostki Wojskowej AGAT:

 

 

 

 

Jednostka Wojskowa AGAT jest jednostką organizacyjną bezpośrednio podporządkowaną Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych.

 

Jest Oddziałem specjalnym, którego zasadniczym przeznaczeniem jest wsparcie bojowe Zadaniowych Zespołów Bojowych (ZZB) wydzielanych z innych jednostek Wojsk Specjalnych do realizacji pełnego spektrum zadań w ramach operacji specjalnych w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym. Zadanie to realizuje poprzez wydzielanie sił i środków do składu ZZB lub tworząc Zadaniowe Zespoły Szturmowe realizujące zadania na korzyść ZZB. Zadaniowe Zespoły Szturmowe mogą także prowadzić działania samodzielnie.

Pododdziały wydzielane z Jednostki Wojskowej AGAT przeznaczone są do wsparcia operacji specjalnych w środowisku lądowym oraz w ograniczonym zakresie w środowisku wodnym, w tym do prowadzenia:

1.   rozpoznania specjalnego,

2.   lądowych akcji bezpośrednich,

3.   wsparcia militarnego,

4.   wsparcia działań przeciw rebelianckich,

5.   wsparcia operacji zwalczania terroryzmu,

6.   wsparcia operacji uwalniania zakładników,

7.  ochrony wydzielonych obiektów wojskowej infrastruktury krytycznej a także w zależności od potrzeb wskazanych obiektów narodowej infrastruktury krytycznej o znaczeniu strategicznym.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych