BIP
ZADANIA

 

Zadania i przeznaczenie Jednostki Wojskowej AGAT:

 

 

 

 

Jednostka Wojskowa AGAT jest jednostką organizacyjną bezpośrednio podporządkowaną Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych.

 

Jest Oddziałem specjalnym, którego zasadniczym przeznaczeniem jest wsparcie bojowe Zadaniowych Zespołów Bojowych (ZZB) wydzielanych z innych jednostek Wojsk Specjalnych do realizacji pełnego spektrum zadań w ramach operacji specjalnych w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym. Zadanie to realizuje poprzez wydzielanie sił i środków do składu ZZB lub tworząc Zadaniowe Zespoły Szturmowe realizujące zadania na korzyść ZZB. Zadaniowe Zespoły Szturmowe mogą także prowadzić działania samodzielnie.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych