BIP
kontakt z JW AGAT

ADRES:

JEDNOSTKA WOJSKOWA AGAT
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,GROTA’’
ul. gen. Władysława Andersa 47
44-121 Gliwice
 ________________________________________

Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru do JW AGAT można uzyskać pod numerami telefonów:
________________________________________

Sekcja Personalna – ankieta osobowa:
tel.: 261-111-313
________________________________________

Grupa Szkolenia Bazowego – nabór/kwalifikacje/selekcje:
kpt. NOWAK Maciej
tel.: 261-111-205, 694424381
________________________________________

RZECZNICY PRASOWI JW AGAT
por. ŁAPETA Mariusz
tel.: 261-111-217
kom: 501524175

st. chor. szt. KOTERAS Robert
 tel.: 261-111-306
kom: 501521639
________________________________________

SEKRETARIAT DOWÓDCY JW AGAT
tel.: 261-111-300,  261-111-303
e-mail: 3940.sekretariat@ron.mil.pl
FAX: 261-111-304
________________________________________

 
PSYCHOLOG JW AGAT
Porady i pomoc psychologiczna
dla żołnierzy, pracowników wojska oraz członków ich rodzin
pani LENEK Anna
tel.: 261 111 267
________________________________________


- UWAGA -
 
W dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30
 
________________________________________
 
 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych