Jednostka Wojskowa AGAT

Dowódca Jednostki Wojskowej udostępnia informacje będące w jego posiadaniu, stanowiące informacje publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 t.j.) na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie oraz z uwzględnieniem innych obowiązujących przepisów w szczególności ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 t.j.) oraz ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 860 t.j.).

go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa AGAT
Andersa 47
44-121 Gliwice

    
  • BIP