Jednostka Wojskowa AGAT


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia JW AGAT

 Naszywka JWA

HISTORIA POWSTANIA JEDNOSTKI

Formowanie Jednostki Wojskowej AGAT rozpoczęto na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej p. Bogdana Klicha nr PF–62/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 18 marca 2011r. Rozkazem Dowódcy Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotra Patalonga na początku kwietnia 2011r. został powołany zespół organizacyjny do sformowania jednostki. W skład zespołu weszli wytypowani oficerowie Dowództwa Wojsk Specjalnych z płk Berdychowskim jako szefem zespołu, który później (16 maja 2011 roku) został wyznaczony na stanowisko dowódcy jednostki. Jednostkę sformowano w oparciu o zasoby etatowe rozformowanego OSŻW w Gliwicach. Oficjalny termin sformowania Jednostki to 30 czerwca 2011r.

Z dniem 1 lipca 2011r. jednostka rozpoczęła funkcjonowanie w strukturach Wojsk Specjalnych. JW AGAT przejęła i kultywuje dziedzictwo tradycji Oddziału Dywersji Bojowej Agat (1943-1944). Patronem jednostki został gen. dyw. Stefan Rowecki "Grot". 5 lipca 2012r. JW AGAT otrzymała sztandar. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Marta Potasińska, wdowa po tragicznie zmarłym Dowódcy Wojsk Specjalnych gen. broni Włodzimierzu Potasińskim i Stefan Mielczarski, wnuk generała Stefana "Grota" Roweckiego. Ważną rolę w tworzeniu jednostki odegrał również gen. dyw. Bogusław Pacek - jeden z twórców koncepcji utworzenia jednostki. Żołnierze AGAT-u przechodzą szkolenie w różnych warunkach terenowych i klimatycznych, górskie, spadochronowe, wysokościowe, snajperskie, pirotechniczne i wiele innych. Oznaka rozpoznawcza jednostki przedstawia atakującego orła, pod którego szponami widnieje monogram "GS", symbol Grup Szturmowych Szarych Szeregów Armii Krajowej z okresu II wojny światowej.Odznaka pamiątkowa

ODZNAKA PAMIĄTKOWA JEDNOSTKI

Odznakę pamiątkową Jednostki Wojskowej AGAT stanowi sylwetka orła na wzorze odznaki skoczka spadochronowego barwy oksydowej stali, symbolizująca specyfikę działania oraz charakter jednostki specjalnej. U podstawy znajduje się glob ziemski barwy czarno-szarej, emaliowany. Symbolizuje on gotowość jednostki do podjęcia działań bojowych w dowolnym miejscu na świecie w obronie interesów Rzeczypospolitej Polskiej. W środku globu widnieje napis „AGAT”, ze znakiem Grup Szturmowych Szarych Szeregów barwy złoto-srebrzystej, nawiązujący do dziedziczonych przez jednostkę tradycji. Wokół  globu  nałożony  został  srebrny  wieniec  z  liści   dębowych  (z lewej strony) i laurowych (z prawej strony).Sztandar 1  Sztandar 2


OPIS STRONY GŁÓWNEJ I ODWROTNEJ PŁATU SZTANDARU WRAZ Z UZASADNIENIEM UMIESZCZONYCH NA NICH SYMBOLI, DAT, HERBÓW, INICJAŁÓW I CYFR.

Płatem sztandaru z obu stron jest tkanina biała w kształcie kwadratu o wymiarach 75x75 cm, na której znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca czternastoma gwoździami z białego metalu. Płat, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, jest obszyty frędzlą złotą. Z obu stron sztandaru po środku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu, znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca
otwartego, w górnej części haftowane złotym szychem. Na stronie głównej w środku wieńca umieszczony jest wizerunek orła białego, ustalonego ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 10, poz. 60) - z głową zwróconą do drzewca haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła haftowane są złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płatu, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach napis: „AGAT” będący nazwą Jednostki Wojskowej. Litery i wieńce haftowane są złotym szychem. Na stronie odwrotnej płata, pośrodku znajduje się wieniec umieszczony jest w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA” haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach:

 • w prawym górnym wieńcu wawrzynu odwzorowanie herbu miasta Gliwice,
 • w prawym dolnym wieńcu wawrzynu wizerunek orła Wojsk Specjalnych,
 • w lewym dolnym wieńcu wawrzynu wizerunek oznaki Jednostki Wojskowej AGAT,
 • w lewym górnym wieńcu wawrzynu data sformowania Jednostki Wojskowej AGAT.

Symbole umieszczone w wieńcach wawrzynu na odwrotnej stronie płata sztandaru podkreślają:

 • miejsce stacjonowania jednostki,
 • związek Jednostki  ze społeczeństwem Gliwic oraz wyraz  wdzięczności dla fundatorów sztandaru,
 • przynależność do rodzaju sił zbrojnych – Wojsk Specjalnych,
 • oznaka rozpoznawcza jednostki umieszczona na sztandarze w sposób czytelny i symboliczny ukazuje, której jednostki jest to sztandar.


Grupy szturmowe

OPIS OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ GRUPY SZTURMOWE – AGAT.

Oznaka rozpoznawcza Jednostki Wojskowej Grupy Szturmowe - Agat (o wymiarach 50 mm x 80 mm) jest rozwinięciem wcześniej zatwierdzonej oznaki rozpoznawczej poprzez dodanie napisu Grupy Szturmowe do oznaki rozpoznawczej JW AGAT. Ma ona kształt tarczy w kolorze zielonym ze skośnie przebiegającym czarnym polem. Barwy oddają charakter środowiska w którym działa jednostka. Czarna symbolizuje operacje przeciw terrorystyczne oraz działania w terenie zurbanizowanym. Zielona  symbolizuje działania specjalne w terenie lesistym i otwartym. Orzeł nawiązuje do godła narodowego, który w szponach trzyma odznakę Grup Szturmowych Szarych Szeregów w kolorze srebrnym. W górnej część oznaki nad  tarczą widnieje srebrny napis GRUPY SZTURMOWE w  czarnym polu, poniżej srebrny napis AGAT. Napis GRUPY SZTURMOWE jest umieszczony pierwszy od góry, natomiast pod nim napis AGAT oddzielony linią, symbolizuje że Grupy Szturmowe wchodzą w skład i są nierozerwalnie związane z jednostką. Całość oznaki jest otoczona srebrnym obramowaniem.
Oznaka rozpoznawcza GRUPY SZTURMOWE - JW AGAT występuje w trzech odmianach. Na mundur polowy w barwach maskujących oraz w kamuflażu pustynnym. Natomiast na mundur wyjściowy oznaka kolorowa.
Oznaka noszona jest przez wszystkich żołnierzy JW AGAT, którzy pomyślnie ukończyli kurs podstawowy oraz specjalistyczne szkolenie bojowe, na lewym rękawie munduru polowego oraz wyjściowego.


DODATKOWE INFORMACJE

Link zewnętrzny: Informacja o JW AGAT opublikowana na stronie portalu Wikipedia

Pliki PDF:

Decyzja Nr 172/MON z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Jednostki Wojskowej AGAT

Decyzja Nr 160/MON z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Jednostce Wojskowej AGAT

Decyzja Nr 55/MON z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznego święta Jednostki Wojskowej AGAT

Decyzja Nr 100/MON z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Jednostki Wojskowej AGAT

Decyzja Nr 100/MON z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych w Jednostce Wojskowej AGAT

Decyzja Nr 118/MON z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki rozpoznawczej Jednostki Wojskowej AGAT - "Grupy Szturmowe"

Decyzja Nr 230/MON z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia proporczyków na beret żołnierzy Jednostki Wojskowej AGAT

 

 

 

 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa AGAT
Andersa 47
44-121 Gliwice

  
 • BIP