Jednostka Wojskowa AGAT


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacja o postepowania rekrutacyjnym w OSL

1. Informacje ogólne:

 
 • na egzamin stawiasz się w terminie określonym w informacji wysłanej do Ciebie drogą elektroniczną
 • egzamin prowadzony jest w CSzWS - Ośrodku Szkolenia Lądowego w Lublińcu, ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec
 • punkt zbiórki to Biuro Przepustek JWK – czynny do 07.45 w określonym dla Ciebie dniu
 • przed wejściem do Jednostki przygotuj dowód osobisty – będzie on niezbędny
 • egzamin prowadzony jest w Jednostce Wojskowej – wejście na jej teren po spożyciu lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków jest WYKROCZENIEM; stwierdzenie takiego stanu powoduje wykluczenie osoby z udziału w egzaminach i zakończenie procesu rekrutacyjnego z wynikiem negatywnym
 • egzaminy trwają dwa dni, dzień pierwszy: sprawdzian sprawności fizycznej (jeśli nie był przeprowadzony w JWS), dzień drugi: egzamin z Języka obcego, rozmowa kwalifikacyjna
 • warunkiem udziału w rozmowie kwalifikacyjnej jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu sprawności fizycznej (wyciąg z danymi z egzaminu realizowanego w JWS)
 • za egzamin nie jest pobierana opłata
 • organizator nie zapewnia przejazdu, wyżywienia ani noclegów w czasie egzaminów.
2. Wymagane dokumenty:

Przygotuj i koniecznie zabierz ze sobą poniższe dokumenty – jeśli nie będziesz ich miał nie zostaniesz dopuszczony do egzaminów!
 • DOWÓD OSOBISTY;
 • PRAWO JAZDY – jeśli posiadasz;
 • KSIĄŻECZKA WOJSKOWA – jeśli posiadasz;
 • INFORMACJĘ O SOBIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO – tzw. „zaświadczenie o niekaralności”; wydane nie później niż na 30 dni przed dniem egzaminu
 • ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA POZ – stwierdzające brak przeciwskazań do wysiłku fizycznego lub brak przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • ŚWIDECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM – oryginał (jeśli oryginał złożyłeś wraz z dokumentami w WKU poinformuj nas o tym przed egzaminem)
 • POZOSTAŁE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TWOJE WYKSZTAŁCENIE, KWALIFIKACJE, UPRAWNIENIA, itp.
3. Kilka ogłoszeń i dodatkowych uwag.
 
 • Najpierw „biała taktyka”, czyli papiery.
Przedstawione powyżej wymagania formalne potraktuj jako swego rodzaju „check list”. Ulotka specjalnie zrobiona jest w takiej formie, abyś mógł sobie „odhaczać” poszczególne elementy. Podejdź do zagadnienia poważnie. Jeśli nie dostarczysz dokumentów, lub nie będą one do końca zgodne z naszymi wymogami formalnymi – nie zostaniesz dopuszczony do egzaminów. A szkoda byłoby zmarnować szansę przez głupie niedopatrzenie.
 
Pamiętaj, że:
 • Wyniki Twojego udziału w selekcji i rekomendacje po ewentualnym WF już tu są;
 • tzw. „zaświadczenie o niekaralności” nie może być wystawione wcześniej niż 30 dni przed terminem egzaminu, więc jeśli dołączyłeś do dokumentów lub posiadasz wcześniej wstawioną informację musisz pobrać nową – BARDZO WAŻNE;
 • świadectwo ukończenia Gimnazjum – bezwzględnie ORYGINAŁ, jeśli nie kończyłeś Gimnazjum – ORYGINAŁ świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; jeśli złożyłeś oryginał świadectwa w WKU – poinformuj nas o tym przed egzaminem – wyciągniemy je z naszych dokumentów;
 • dokumenty w języku obcym – abyśmy mogli je uwzględnić MUSZĄ być przetłumaczone na język polski przez TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO nie z powodu, iż nie znamy języków, lecz by spełnić wymóg formalny. Musisz je dostarczyć w oryginale w pierwszym dniu egzaminu;
 • tzw. „pozostałe dokumenty” – chodzi tu np.: o świadectwa ponadgimnazjalne, dyplomy ukończenia studiów, zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach, zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach oraz wszelkie inne dokumenty, potwierdzające umiejętności lub działalność, które mogą podnieść Twoje notowania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej;
UWAGA! jeśli w WKU złożyłeś jedynie kopie tych dokumentów – przynieś oryginały.
 
Pamiętaj, że dla komisji równie ważne są dokumenty potwierdzające Twoje umiejętności jak i te które opisują Twoją działalność społeczną, patriotyczną czy inną, np.: na rzecz szeroko pojętej obronności. Jeśli masz certyfikat ukończenia szkoleń medycznych, jesteś członkiem LOK albo masz referencje od lokalnego koła byłych żołnierzy AK, którym pomagasz – to to jest dobry moment aby je przywieźć i przedstawić. Tak samo jak list polecający od władz samorządowych albo Twojego przedstawiciela w Parlamencie. Wojska Specjalne poprzez CSzWS i Ośrodek Szkolenia Lądowego poszukują ludzi o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach praktycznych ale równie ważna jest ich postawa wobec Państwa, społeczności lokalnej, historii, czyli coś, co można nazwać patriotyzmem „praktycznym”.
 
 • Trochę logistyki.
Ani Ośrodek, ani JWK nie zapewnią Ci wyżywienia, transportu z dworca czy noclegu. Z drugiej strony Lubliniec, choć niezbyt wielki, posiada pewną bazę hotelowo/noclegową. W związku z obowiązującymi przepisami nie mogę na naszej oficjalnej stronie podać nazw ale „wszechwiedzący” Internet powinien pomóc.
 
Jeśli jedziesz z daleka to chyba lepiej będzie zapewnić sobie trochę wypoczynku przed egzaminem z WF niż podchodzić do niego „z marszu” po zarwanej nocy.
 
Pamiętaj też, że lepiej będzie pokazać się drugiego dnia na rozmowie kwalifikacyjnej jako dobrze prezentujący się, przytomnie reagujący kandydat a nie, lekko wymięty po nocy w samochodzie, desperat myślący tylko o tym, gdzie tu można dostać kawę.  Sposób w jaki zorganizujesz sobie te dwa dni powie nam także o tym jak zaradnym jesteś człowiekiem, a to również może mieć wpływ na ostateczną ocenę wystawiona przez komisję.
 
Strój – pamiętaj o stroju na WF (ubranie na halę sportową, bieg oraz strój do pływania; warto również zabrać osobno buty halowe i osobne na bieg, pomyśleć o „antypoślizgowych” rękawiczkach, itp.); cokolwiek jesteś w stanie zrobić aby zwiększyć swoje szanse – zrób to. Nawet jeśli jesteś super sprawny i mocny nie lekceważ niczego. Przejdą najlepsi a o tym kto jest „najlepszy” może zadecydować jeden głupi poślizg przy biegu 10x10. A poprawek nie przewidujemy. Każdy ma jedno podejście!
 
Nie zabieraj na egzamin żadnej specjalnej elektroniki dla wyczynowców. Na czas samego egzaminu instruktorzy i tak poproszą Was o zdjęcie wszystkich gadżetów łącznie z zegarkami i biżuterią.
 
Pomyśl o takim zorganizowaniu sobie tych dwóch dni, aby do egzaminów podchodzić wypoczętym, w optymalnej formie fizycznej i umysłowej. Nie będzie drugiej szansy żeby zrobić pierwsze wrażenie. Przygotuj swój organizm i daj szansę mózgowi. Pomyśl o izotonikach i diecie, chociaż od razu ostrzegam, że nie będzie żadnej tolerancji dla jakiegokolwiek nieczystego wspomagania się. Licz się z tym, że będziemy chcieli przeprowadzić testy (w egzaminach uczestniczą przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej) na obecność w organizmie alkoholu i substancji odurzających. Żadnych dopalaczy czy innych magicznych „tabletek na judo”.
 
 • Wzajemny szacunek.
Nie prowadzimy masowego naboru „na ilość”. Jesteś dla nas ważny i szanujemy Cię jako ambitnego i zdecydowanego człowieka, który ma odwagę sprawdzić się czy jest w stanie sprostać naprawdę ciężkim wymaganiom, jakie stawia przed ludźmi służba w Wojskach Specjalnych. Szanujemy Cię jako potencjalnego przyszłego specjalsa i kolegę z „firmy”. Oczekujemy również szacunku z Twojej strony.
 
Po pierwsze – punktualność. Nie ma wymówki, która pomoże spóźnionym. Jeśli masz daleko – przyjedź dzień wcześniej. Weź spory bezpiecznik czasowy na wszelkie możliwe i niemożliwe do przewidzenia opóźnienia. Rozumiemy, że jesteś na tych egzaminach ponieważ chcesz być żołnierzem WS i to jest twój pomysł na życie. Nie zrozumiemy więc jeśli zaprzepaścisz swoją szansę bo nie pomyślałeś, że pociąg może się opóźnić, samochód zepsuć albo „były korki”.
 
Strój – jeśli przyjdziesz na rozmowę kwalifikacyjną w dresie „z wczoraj” to oczywiście rozmowa ta się odbędzie. Nie sądzę jednak żebyś miał wysokie oceny za autoprezentację i żeby członkowie komisji zapałali do Ciebie szczególnym afektem. Pamiętaj – ludzie z komisji będą w większości w mundurach a sama rozmowa odbywa się na terenie Jednostki. Dla nas znaczy to wiele – min. po Twoim wyglądzie i zachowaniu zorientujemy się jak wiele znaczy to dla Ciebie.
 
Zachowanie się – szukamy ludzi odważnych, konsekwentnych w działaniu i znających swoją wartość. Nikt więc nie oczekuje spolegliwego zachowania i nijakości. Wręcz przeciwnie, pokaż swoje zdecydowanie i pewność siebie. Pamiętaj jednak, że jesteś dopiero na początku drogi. Instruktorzy z Ośrodka czy ludzie z komisji mają za sobą lata służby i renomę wypracowaną dosłownie w ogniu i krwi. Nie zmarnuj swojej szansy na to, aby za kilka lat samemu mieć taką renomę. Nie wdawaj się w głupie dyskusje, komentarze czy nadmierne spoufalanie się. My wiemy, że jesteście twardymi ludźmi z ogromnym potencjałem ale zanim zaczniemy się klepać po plecach chcielibyśmy najpierw trochę się poznać.
 
Pamiętaj, że dewizą WS jest skuteczność – a to oznacza, iż skuteczność i skromność są bardzo mile widziane zaś bufonada, warcholstwo i malkontenctwo już nie.
 
I na koniec apel:
 
Wiedz, że kadra Ośrodka Szkolenia Lądowego przygotowuje się na te egzaminy równie ciężko jak i Ty. Podchodzimy do tego w pełni profesjonalnie, nie bagatelizując najmniejszych nawet szczegółów. Takiego też podejścia oczekujemy od kandydatów, a od Ciebie w szczególności. W czasie egzaminu liczy się wszystko – od czasu osiągniętego na biegu po wygląd zewnętrzny w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Od zachowania się podczas przerw w egzaminach po sposób przygotowania potrzebnych dokumentów. Od punktualności po sposób, w jaki się wypowiadasz. Mamy tylko dwa dni żeby Cię ocenić i zamierzamy wykorzystać je do maksimum, aby zbudować sobie obraz każdego z Was, wystawić sprawiedliwą ocenę i wyłonić najlepszych.
 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa AGAT
Andersa 47
44-121 Gliwice

  
 • BIP