Jednostka Wojskowa AGAT


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest:

 1. Jednostka Wojskowa Nr 3940, 44-121 Gliwice, ul. gen. Andersa 47 (kontakt w celach   rekrutacji: SEKCJA PERSONALNA, tel.261-111-313)
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod.agat@ron.mil.pl, tel. 261-111-311 lub listownie na adres Jednostki Wojskowej AGAT.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawaw celach rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda Pani/Pana na przetwarzanie tych danych.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych. prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie zaznaczając. że wszystkie operacje przetwarzania danych oparte na tej zgodzie, które miały miejsce przed wycofaniem zgody pozostają legalne i nie są dalej przetwarzane. Jeżeli nie ma innej zgodnej z prawem podstawy uzasadniającej ich dalszego przetwarzania lub archiwizowania to dane te zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu naboru kandydatów.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Inspektor Ochrony Danych
Jednostka Wojskowa 3940
44-121 Gliwice, ul. gen. Andersa 47
tel:261-111-311

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa AGAT
Andersa 47
44-121 Gliwice

  
 • BIP