Jednostka Wojskowa AGAT


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Jednostka Wojskowa AGAT
Andersa 47
44-121 Gliwice
tel.
fax.


ADRES:

JEDNOSTKA WOJSKOWA AGAT
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "GROTA"
ul. gen. Władysława Andersa 47
44-121 Gliwice

 

 SEKRETARIAT DOWÓDCY JW AGAT
tel.: 261-111-300,  261-111-303
e-mail: 3940.sekretariat@ron.mil.pl
FAX: 261-111-304

 Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru do JW AGAT można uzyskać pod numerami telefonów:


Sekcja Personalna – ankieta osobowa:
tel.: 261-111-314

Grupa Szkolenia Bazowego
kpt. PERGÓŁ Rafał
tel.: 261-111-267,
GSM: 605 171 000
RZECZNICY PRASOWI JW AGAT


mjr ŁAPETA Mariusz
tel.: 261-111-217
GSM: 501-524-175st. chor. szt. KOTERAS Robert
 tel.: 261-111-216
GSM: 501-521-639PSYCHOLOG JW AGAT
Porady i pomoc psychologiczna
dla żołnierzy, pracowników wojska oraz członków ich rodzin
pani LENEK Anna
tel.: 261-111-267OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Inspektor Ochrony Danych
tel:261-111-311
e-mail: agat.iod@ron.mil.pl- UWAGA -
 
W dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30
 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa AGAT
Andersa 47
44-121 Gliwice

    
  • BIP